Kullanım Sözleşmesi

Taşıma ve Hizmet Sözleşmesi
Tanıtım :

Hesaplibiletal.com; skyscanner.com üyesi olan, son kullanıcı diye tabir edilen internet müşterilerinin uçak biletlerini en hesaplı bulabilmelerini ve en ucuz acentaya yönlendirilmesini sağlayan bir web sitesidir, sitemiz üzerinden satış yapılmaz, kredi kartı bilgisi alınmaz.

Uygulama

Hesaplibiletal.com web sitesinde ve mobil uygulamasında sunulmuş veya rezervasyonu yapılmış olan tüm fiyatlar veya kotasyonlar ve/veya Hesaplibiletal.com tarafından yapılan ya da Hesaplibiletal.com adına yapılmış tüm hizmetler, aşağıda detayları belirtilen şart ve kurallar dahilinde geçerlidir.(‘Şartlar’).

MÜŞTERİ VE YETKİ

Fiyat veya kotasyon talep eden veya rezervasyon yapan veya kendisine herhangi bir hizmet verilen kişi kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılıp başkası adına fiyat ya da kotasyon ya da rezervasyon talep edilen ve/veya sağlanan ve/veya hizmet verilmeye yetkili kişidir (genel olarak ‘müşteri(ler)’ olarak tanımlanır)

İptal, İade ve Değişiklik Şartları

Sitemiz sadece yönlendirme sitesi olduğu için bileti aldığınız nihayi firma ile iptal,iade ve değişiklik taleplerini görüşmeniz gerekmektedir.

Kanun ve Yargı

Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yargısı Müşteri ve Seyahat Acentesi arasındaki ilişkileri yönetecektir.

Yürütme

Müşteri kendi davranışına bağlı olarak Seyahat Acentesinin veya diğerlerinin taleplerine daima uyacağını ve hiç bir şekilde uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etmeyeceğini kabul eder.

Özel Talepler

Özel talepleri olan Müşteriler Müşteri hizmetleri bölümü kanalıyla bu gibi taleplerini net olarak bildirmelidirler. Müşteri Hizmetleri Temsilcisi tüm çabasıyla bu tip talepleri karşılayacaktır, ancak bunun her zaman garantisi yoktur

BU ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yazıya dökülüp Müşteri ve Seyahat Acentesinin tam yetkili temsilcisi tarafından karşılıklı olarak imzalanmadığı sürece, burada belirtilen şart veya haklardan hiçbirinin değişiklik, iptal veya muafiyeti geçerli veya bağlayıcı olmayacaktır.

İADELER

Rezervasyonun yapıldığı esnada Müşteri tarafından 'İptal ve İade Poliçesi' satın alınmadı ise hiçbir koşulda iadeler Seyahat Acentesi tarafından değerlendirilmeyecektir. Tedarikçilerin yapmış oldukları iadeler kendilerinin ilgili şartlar ve kurallarına bağlıdır. Seyahat Acentesi iade talebinin işleme alınması için bir ücret alacaktır. Tedarikçiler yukarıda belirtilen iade işlem bedellerini alabilirler.

DÖVİZ YÖNETMELİĞİ UYUMU

Döviz yönetmeliği uyumu Müşterinin ayrıcalıklı görevidir. Özellikle Müşterinin Seyahat Acentesine internet üzerinden seyahat düzenlemelerini yapıp ödemeyi yapması yönünde direktif verdiğinde uygulanacaktır.

E-BİLET, SEYAHAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Müşteri ilgili havayolu firmasının check-in kontuarında pasaport, kimlik ve elektronik biletini göstermeye hazırlıklı olmalıdır. Bazı havayolu firmaları yukarıda bahsi geçen evraklara ilaveten ödemenin yapıldığı kredi kartının fotokopisini istemektedirler. Pasaport ve kimlik seyahat eden tüm yetişkin bireyler buna bebekte dâhildir, için gereklidir.

İnternet Rezervasyonları

Eğer Müşteri Seyahat Acentesinden internet kanalıyla rezervasyon yapmasını talep eder veya direktif verirse, Müşteri geri dönülemez biçimde Seyahat Acentesine kendisi adına aşağıdakileri yapması yönünde yetki verir. (1) Teklif edilen Seyahat Düzenlemesi için seçim yapmak (2) Rezervasyon ve yan hizmetlerin ücretini ödemek (3) Rezervasyon şartlarını kabul etmek.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Seyahat acentesi yetkilileri, yöneticileri, çalışanları veya acenteleri hiçbir durumda hiçbir şikâyet, kayıp, herhangi bir bireyin şahsının veya malının zarar görmesi veya yaralanmasından, her hâlükârda seyahat acentesi tarafından yapılan herhangi bir eylem, ihmal, iflas veya ihmalkârlık nedeniyle olsun veya olmasın. Böyle bir şikâyetin nedeni seyahat acentesinin tamamen ihmalkârlığından kaynaklanmadıkça ve şikâyet rezervasyonun sona ermesinden 30 (otuz) gün sonra Seyahat Acentesi tarafından yazılı kayıt altına alınmadıkça sorumlu tutulamayacaklardır.

Yasal Ücretler

Seyahat acentesinin her hangi bir yasal hakkını almak için avukatını devreye sokması durumunda Müşteri tüm yasal avukatlık ücretlerinden ve kendisinin Müşteri avukatlık ücretlerinden sorumludur.

GİZLİLİK

Yasal kısıtlamalara veya bir mahkemenin kararına uyulmasına bağlı olarak, Seyahat acentesi kişisel nitelikteki tüm Müşteri bilgilerini çok gizli temelinde üstelenir.

Seyahat DÜZENLEMELERİNİN Onaylanması

Tüm ileri tarihli seyahatler (iç hat, Uluslararası, Türkiye ye dönüş, iç hat bağlantı uçuşları) Müşteri tarafından uçuştan 72 (yetmiş-iki) saat öncesinde tekrardan onaylanmalıdır.

Online Rezervasyonlar için Genel Şartlar ve Kurallar

ONLİNE Rezervasyonlar

Bu online şartlar ve kurallara ilaveten tüm rezervasyonlar Hesaplibiletal.com’ un yukarıda görülen Standart Şartlar ve Kurallarına('SŞK) – İkisi arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda SŞK geçerlidir.

FİKRİ MÜLKİYET

www.hesaplibiletal.com  Bu web sitesinde bulunan hiçbir içerik veya veri sahibinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, satılamaz, transfer edilemez veya değiştirilemez

Şart ve Kuralların DEĞİŞTİRİLMESİ VE YENİLENMESİ

Hesaplibiletal.com bahsi geçen Şart ve Kuralları, bilgileri, grafikleri, ürünleri, özellikleri, hizmetleri ve linkleri herhangi bir zamanda ve uyarı yapmadan değiştirebilir, silebilir veya yenileyebilir ve müşterinin bu web sitesini daha sonraki kullanımı veya gezintisi esnasındaki değişiklikleri, silintiler ve yenilikleri müşterinin kabulünü teşkil eder. Hesaplibiletal.com bu Web sitesi ve Mobil sitesinin şartlar, kurallar ve uyarılarını değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri bu Web sitesini, Mobil sitesini ve hizmet araçlarını kullandığı anda etkin olan şartlar, kurallar ve uyarıları kabul edip bunlara bağlı kalır.

GİRİŞ VE KULLANIM

Web sitesi ve Mobil sitesi Müşteriye Müşterinin buradaki şartları, kuralları ve uyarıları değiştirmeden kabul etmesi şartıyla sunulur. Müşterinin bu web sitesini ve Mobil sitesini kullanması bu gibi şartlar, kurallar ve uyarıları kabul etmesini teşkil etmektedir. Web sitesine ve Mobil sitesine giriş ve bu Web sitesi ile Mobil sitesini kullanım tamamen kullanıcının kendi riskindedir. Hesaplibiletal.com Web sitesi ve Mobil sitesini önceden uyarı yapmadan ara verip durdurabilir ve diğer kullanıcıların girişine izin verildiği halde takdir hakkını kullanarak herhangi bir kullanıcının Web sitesine girişini her an, bloke edip, sona erdirebilir veya durdurabilir.

BİREYSEL VE TİCARİ olmayan Kullanım Sınırlaması

Bu Web sitesi ve Mobil sitesi Müşterilerin bireysel ve ticari olmayan kullanımları içindir. Bu Web sitesi ve Mobil sitesindeki içerik ve bilgiler (ücret ve seyahat hizmetlerinin müsait oluşu dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), bu içerik ve bilgileri sunmak için kullanılan altyapı Hesaplibiletal.com ve tedarikçilerinin Buna göre, bu Web sitesinin ve Mobil sitenin kullanım şartı olarak Müşteri bu Web sitesini, Mobil sitesini veya bunların içerik ve bilgilerini herhangi bir ticari veya bireysel olmayan bir amaçla(doğrudan veya dolaylı), tekrardan satış yapmak gibi, kullanmamayı kabul eder. Müşteri Müşterinin bu Web sitesi ve Mobil sitesi kanalıyla satın almış olduğu seyahat ve hizmetler ile ilgili seyahat planının (ve ilgili dokümanlar)sınırlı sayıda kopyasını yapabilirken, Müşteri bu Web sitesi ve Mobil sitesinden alınmış hiçbir bilgi, yazılım, ürün veya, servislerin değiştirilmesi, kopyalanması, dağıtılması, yayılması, gösterimi, sunulması, tekrardan üretilmesi, yayınlanması, lisanslandırılması, türevlerinin yaratılmasını yapmayacağını kabul eder. Buna ilaveten, Müşterinin ticari amacı olsun veya olmasın Müşteri aşağıdakileri yapmayacağını kabul eder:

i.            Hesaplibiletal.com’ un yazılı iznini almadan robot, örümcek, scraper yoluyla veya diğer otomatik veya manuel işlemlerle herhangi bir amaç için bu Web sitesi ve Mobil sitesine giriş yapmak, gözlem yapmak veya içerik veya bilgiyi kopyalamak;

ii.            Bu Web sitesi veya Mobil sitedeki robot dışı başlıkların herhangi birinin kısıtlamalarını ihlal etmek veya bu Web sitesine ve Mobil sitesine girişi engelleyen veya sınırlandıran diğer önlemleri baypas edip atlatmak

iii.            Hesaplibiletal.com’ un takdirinde Hesaplibiletal.com’ un altyapısında aşırı veya oransız miktarda büyük yük yükleyecek veya yükleyebilecek eylemlerde bulunmak veya

iv.            Hesaplibiletal.com’ un yazılı izni olmaksızın bu Web sitesi ve Mobil sitenin herhangi bir bölümüne herhangi bir sebeple derin-bağlantı kurmak

Sorumluluğun REDDİ

Bu Web sitesi ve Mobil sitesinde yayınlanan bilgi, yazılım, ürünler ve hizmetler yazım hataları ve yanlışlar içerebilir. Hesaplibiletal.com bu web sitesinde ve mobil sitesinde gösterilen (içeriği sınırlı olmamakla birlikte fotoğraf, hotel listeleri, genel ürün tanımlamaları v.b), bilgilerin çoğu tedarikçi tarafından sağlanan hotel, havayolu ve diğer seyahat ürünlerinin kesin doğruluğunu garanti etmez. Hesaplibiletal.com bahsi geçen bilgi ve tanımlamalar ile ilişkili hatalar için sorumluluğu reddeder. Bu Web sitesinde ve Mobil sitesinde gösterilen hotel fiyatları ücretler hakkında fikir vermesi bakımından sunulmuş olup Hesaplibiletal.com ücretlerin kesin doğruluğunu garanti etmez. Değişiklikler dönemsel olarak buraya eklenir. Hesaplibiletal.com ve /veya tedarikçileri bu Web sitesinde ve Mobil sitesinde her an düzeltmeler ve / veya değişiklikler yapabilir. Hesaplibiletal.com ve/veya tedarikçileri bu Web sitesi ve Mobil sitesinde bulunan bilgi, yazılım, ürünler, ve hizmetlerin hiç bir amaçla temsilini yapmazlar, ve bu Web sitesi ve Mobil sitesinde bulunan ürünlerin ve hizmetlerin dâhil edilmesi veya satışa sunulması Hesaplibiletal.com tarafından bu ürün ve hizmetlerin tasdik edilmesi ve tavsiye edilmesini teşkil etmez. Bu şekilde sunulan bilgi, yazılım, ürünler ve hizmetler hiç bir şekilde güvence kapsamında değildir. Hesaplibiletal.com ve/veya tedarikçileri bu bilgi, yazılım, ürün ve hizmetler, ima edilen tüm ticarete uygun güvenceler ve kurallar, özel bir amaca uygunluk, sıfat ve ihlal etmeme durumunu burada reddederler. Havayolları, hoteller ve Hesaplibiletal.com için seyahat ve diğer hizmetleri sağlayan diğer tedarikçiler bağımsız sözleşme tarafı olup Hesaplibiletal.com ve Satış ortaklarının acentesi veya ücretli çalışanları değillerdir. Satış ortakları ki bunlara tıklama yaparak

Hesaplibiletal.com ve/veya ilgili tedarikçileri daha önceden olası zararlar hakkında bilgilendirilmiş olsalar da, Hesaplibiletal.com ve/veya ilgili tedarikçileri hiçbir şekilde, meydana gelen doğrudan, doğrudan olmayan, cezai, tesadüfi, özel, ya da dolaylı oluşan, ya da bir şekilde web sitesi ve mobil sitesinin kullanımıyla bağlantılı olan, ya da kullanımdaki gecikme veya yetersizlikten kaynaklanan, ya da web sitesi ve mobil sitesinde temin edilmiş olan bilgi, yazılım, ürünler ve, servisler ile ilgili olarak, ya da kontrata, haksız muameleye, kusursuz sorumluluğa bağlı olsa da web sitesinin ve mobil sitesinin kullanımımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Bazı devletler/yargılar dolaylı ya da tesadüfi hasarlarda istisnalara ya da sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermediği için, yukarıdaki sınırlamalar size uygulanmayabilir.

Seyahat Noktaları

Hesaplibiletal.com yurtdışı noktalara seyahat satışı sunarak, bu yerlere seyahatin risksiz ya da tavsiye edilir olduğunu belirtmez ya da garanti etmez ve ayrıca bu noktalara seyahatten doğabilecek zarar ve kayıplardan da sorumlu tutulamaz.

TAZMİNAT

Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan iddia, dava hakkı veren nedenler, talepler, düzeltmeler, kayıplar, hasarlar, para cezaları ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla. Kabul edilebilir hukuki ve finansal ücretlerin de dâhil olduğu diğer maliyet ve harcamalara karşı Müşteri, Hesaplibiletal.com ve/veya ilgili tedarikçilerini ve diğer görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve acentelerini savunmayı ve korumayı kabul eder:

i.            Müşterinin ya da müşteri adına yukarda açıklanmış olan sorumlulukların aşılması; ya da

ii.            Üçüncü şahıslar tarafından aşağıdakilerin sonucu olarak

a.            Müşterinin bu web sitesi ve mobil sitesinin şartlarını, koşullarını ve uyarılarını ya da burada belirtilmiş olan dokümanları ihlal etmesi;

b.            Müşterinin herhangi bir kanunu ya da üçüncü kişilerin haklarını çiğnemesi; yada

c.            Müşterinin bu web sitesini ve mobil sitesini kullanımı.

Kanuna aykırı olmayan ya da yasaklanmamış kullanım

Müşterinin bu web sitesini ve mobil sitesini kullanması halinde, müşteri bu şartlar ve koşullar çerçevesinde ve de Türk kanunları doğrultusunda, web sitesini ve mobil sitesini kanuna aykırı ya da yasaklanmış olan amaçlar için kullanmayacağını garanti eder.

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Bu web sitesinde ve mobil sitesinde üçüncü şahısların sitelerini ziyareti sağlayan bağlantılar vardır. Ne bu siteler nede sitelerin sahibi olan şirketler Hesaplibiletal.com tarafından kontrol edilmemektedir ve Hesaplibiletal.com bu tip sitelerdeki bilgileri kapsayan bildirilerde bulunmaz ve bu bilgileri, bu sitelerde herhangi biri ya da kuruluş tarafından sunulan servislerin ya da ürünlerin kalitesi ya da geçerliliğini garanti vermez. Hesaplibiletal.com’ un bu sitelere bağlantılara dâhil olması bu sitelerdeki materyali ya da yöneticileriyle bir iletişimi uygun bulduğu anlamına gelmez. Hesaplibiletal.com bu sitelerde bulunan hiçbir yazılımı test etmemiştir ve bu yazılımların doğruluğu, performansı veya kalitesi ile ilgili olarak bildirimde bulunmaz. Müşteri kullanmadan önce, internet üzerinde herhangi bir yazılıma girmekte ya da kullanmakta oluşacak riskleri kendisi araştırmalı ve değerlendirmelidir. Müşteri, kendi kullanımından, elde edilen bilgiden, bu tip bağlantılı sitelere giriş yapılmasından kaynaklanan kayıp veya zarardan Hesaplibiletal.com’ un dokunulmaz olduğunu kabul eder.

Uygulanan Kanun

Bu web sitesinin ve mobil sitesinin kullanımının özel şart ve koşullara ve özellikle Türk kanunlarına ve Türk mahkemelerinin yargılamasına tabi olduğunu belirtmek isteriz.

Genel

Bu anlaşma Türk kanunlarına göre yönetilmektedir. Bu paragrafla sınırlı kalmamak kaydıyla bu paragrafında dâhil olduğu şartların ve koşulların hükümlerinin yürürlüğe koyulmadığı herhangi bir yetki alanında web sitesinin ve mobil sitesinin kullanımına izin verilmez.

Müşteri, bu anlaşma ya da web sitesinin ve mobil sitesinin kullanımı sonucunda Hesaplibiletal.com ile arasında bir ortak girişim, ortaklık, görevlendirme veya acente ilişkisinin olmadığını kabul eder.

Hesaplibiletal.com’ un bu anlaşmayı uygulaması geçerli olan kanunlara ve hukuki sürece tabidir ve bu anlaşma dâhilindeki hiçbir şey, müşterinin web sitesini ve mobil sitesinin kullanımıyla, sağlanan ya da kullanıma uygun şekilde toplanan bilgiyle ilgili olarak Hesaplibiletal.com ' un kanun yaptırım talepleri ya da gerekliliklerine uyma hakkını bozamaz.

Eğer bu anlaşmanın herhangi bir bölümünün geçersiz olduğu ya da bunlarla sınırlı olmasa da. Yukarıda ifade edildiği gibi garanti feragatnamesinin ve sorumluluk sınırlamasının da dâhil olduğu uygulanan kanun gereğince yürürlüğe konulamayacağı saptanırsa bu durumda geçersiz ve uygulanamayan hükmün yerine orijinal hüküm ile örtüşen geçerli bir hüküm koyulacak ve anlaşma etkin olmaya devam edecektir.

Bu anlaşma ( ve burada belirtilen diğer şartlar ve koşullar) web sitesi ve mobil sitesi ile ilgili olarak müşteri ve Hesaplibiletal.com arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur. Bu web sitesi ve mobil sitesi ile ilgili olarak, müşteri ve Hesaplibiletal.com arasındaki elektronik, sözlü ya da yazılı eski ya da eşzamanlı var olan iletişimi ve teklifleri hükümsüz kılar.

Burada açıkça onaylanmamış bütün haklar saklıdır.

Tüm Kontrat

Bu web sitesinde ve mobil sitede görünen bütün şartlar ve koşullar taraflar arasındaki ilişkinin tüm şartlarını oluşturur. Başka şartlar, koşullar, garantiler, bildirimler, sözler, taahhüt ya da ilişkiyi yöneten herhangi bir teşvik (sözlü, yazılı ya da elektronik) yoktur ve Müşteri Seyahat acentesi adına belirtilen veya burada dâhil olmayan herhangi bir şeye güvenmediğini kabul eder.

Hesaplibiletal.com üzerinden bilet alan tüm yolcular, kullanıcı sözleşmesinde geçen kuralları ve maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Anadolu Jet için alınmış P, O, W ve U kodlu ücret sınıflarında geçerli olan tüm biletlerde ve diğer tüm sınıflarda isim değişikliği gerçekleştirilememektedir.  Promosyon  biletlerde iade, iptal ve sefer değişikliği yapılmamaktadır.  Söz konusu kategorideki biletlerde yetişkin kişiler için 15 KG ağırlığında bagaj hakkı bulunurken, Ercan yönüne seferlerde bu sınır 20 KG olarak belirlenmiştir. Bu sınıfta herhangi bir Çocuk veya Öğrenci İndirimi bulunmazken, 0-2 yaş arasındaki koltuk işgal etmeyen bebeklere tekil uçuşlarda 29 TL, aktarmalı seferlerde ise 39 TL sabit ücret yansıtılmaktadır. Yalnızca Ercan yönüne olan seferlerde Er - Erbaş statüsüne sahip askerlerde bilet bedelinin vergiler hariç tutarından yüzde on oranında indirim uygulanmaktadır. Bilet alma süresi kalkış saatine bağlı olarak 1 saat biçiminde belirlenmişken, rezervasyon veya parkur değişikliği de gerçekleştirilememektedir.

Kıbrıs Uçuşların da 18 yaşından gün almamış kişilerin tekil olarak uçuş sağlayabilmeleri için Muvafakatname gereklidir.

B, M, H, S, E, Q, T, L ve V ücret sınıflarında geçerli olan Esnek kategorisindeki biletleri satın alan kişilerin bagaj hakları da aynı şekilde 15 KG ve Ercan yönüne özel 20 KG olarak sınırlanmıştır. 13 yaşından gün almış ve 25 yaşından gün almamış yolculara vergiler hariç biçimde bilet bedelinin ’u oranında Öğrenci İndirimi uygulanmaktadır. Lefkoşa yönüne yapılan uçuşlarda söz konusu yaş sınırı aralığı 13 ve 28 olarak düzenlenmişken, indirim için söz konusu öğrenim duruma dair belgenin ibrazı gerekmektedir. 2 ilâ 12 yaş arası yolcular da Çocuk İndirimi kategorisinde ’luk indirimden faydalanabilmektedirler. Ercan seferlerinde Er - Erbaş statüsündeki askerler vergiler hariç koltuk ücreti üzerinden ’luk indirimden yararlanabilirler. Uçuş zamanına 12 saatten fazla kalan durumlarda herhangi bir kesinti yapılmadan iade sağlanabileceği gibi, 12 saatten az kalması durumunda ise 0 oranında ceza kesilerek iade gerçekleşir. Uçuş hakkının kullanılmaması halinde ise vergilerin iadesi sağlanır.

Pegasus Uçak Bileti Kuralları

Pegasus Havayolları’ ndan yapılan rezervasyonlarda herhangi bir isim soy isim değişikliği gerçekleşememektedir. Promosyon biletlerde iptal ve iade, uçuş değişikliği yapılamamaktadır. Tarifeli kalkış saati geçildiğinde biletin tarifesine veya farklı özelliklerine bakılmaksızın herhangi bir iptal veya ücret iadesi gerçekleşememektedir. Tüm biletlerin geçerlilik süresi 1 yıl olup, söz konusu sürenin dışına çıkıldığında uçuş hakkı geçerliliğini yitirmektedir. Değişiklik meydana geldiğinde ilk ve ikinci biletin geçerlilik süreleri aynı kabul edileceğinden, değişiklikler ile birlikte geçerlilik süresi uzatma uygulanamamaktadır.

Havaalanında gerçekleşen Check-In işlemleri iç hatlar için 30 dakika, Kıbrıs ve dış hatlar için 45 dakika kala sona ermektedir.

Kıbrıs yönüne yapılacak uçuşlarda kimlik olarak yalnızca nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmektedir. Bunun dışındaki belgeler ile Check-In işlemi gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır. Bunun yanı sıra Kıbrıs içerisinde askerlik görevini yapmakta olan yolcularda asker kimliklerine ek olarak Hudut Geçiş Belgesi’nin de ibrazı gerekmektedir. Bu konuda sorun yaşanmaması ve Check-In işlemlerinin sorunsuz biçimde sonlandırılması yolcunun sorumluluğunda olduğundan, detaylara dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

Kıbrıs Uçuşların da 18 yaşından gün almamış kişilerin tekil olarak uçuş sağlayabilmeleri için Muvafakatname gereklidir.

Pegasus Havayolları’ndan alınan biletler Eko Paket, Avantaj Paket ve Ekstra Paket tarifelerine dahil olmaktadırlar.

Eko Paket fiyatlandırması ile satın alınan biletlerde değişebilen ücretler ile bilette değişiklik hakkı mevcutken, Avantaj Paket tarifesinde ise ücretli değişim hakkının yanı sıra uçak içi ikram, koltuk seçimi, ekstra baraj hakkı gibi hizmetler sunulmaktadır. Ekstra Paket biletlerde ise ücretsiz iade ve değişiklik hakkının yanı sıra uçak içi ikramlar, XL koltuk seçimi ve 10 KG’a kadar ekstra bagaj hakkı sunulmaktadır.

 Sun Express Uçak Bileti Kuralları

Sun Express’den temin edilen biletlerde üç farklı sınıf mevcuttur. Sun Eco, Sun Classic ve Sun Premium olarak değişen kategorilerdeki biletlerin farklı iptal, iade ve değişiklik detayları bulunmaktadır. Promosyon biletler de iptal ve iade bulunmamaktadır. Tüm biletlerde isim soyisim değişikliği yapılamamaktadır.

Yurtdışı Uçuşlara Özel Kurallar

Tarife çeşidi fark etmeksizin yurtdışı yönlü biletlerde uçuş zamanına 48 saatten az kalan durumlarda herhangi bir değişiklik ve iptal işlemi mümkün olmamaktadır.

Sun Eco tarifesinde 48 saatten ve 1 haftadan fazla kalan durumlarda ise ceza bedeli artı biletler arası fiyat farkı alınarak söz konusu işlemler gerçekleştirilebilinmektedir. 2 ilâ 11 yaş arası çocuklarda net biletin %’i üzerinden indirim uygulanırken, iki yaşın altındaki bebeklere de sabit ücret uygulanmaktadır. Sun Classic tarifesinde de aynı kurallar geçerli olup, değişiklik durumunda ödenecek ekstra tutarlar azalmaktadır.

Sun Premium tarifesinde ise uçuş zamanına bir haftadan fazla kalan durumlarda herhangi ekstra bir bedel ödemeden yalnızca fiyat farkı alınarak değişiklik yapılabilinmektedir.

Kıbrıs Uçuşların da 18 yaşından gün almamış kişilerin tekil olarak uçuş sağlayabilmeleri için Muvafakatname gereklidir.

Yurtiçi Uçuşlara Özel Kurallar

Biletin hangi tarifeden olduğuna bakılmaksızın uçuşa 2 saatten az süre kalması durumunda bilette iptal edilemez.

Çalışma Saatleri ve İletişim :

      • Call Center ekibimiz hafta içi 09:30-17:30 saatleri arasında destek vermektedir.

2018 © Tüm hakkı saklıdır. hesaplibiletal.com